Skip to content
geocrete

Współpracujemy z chcącymi budować taniej, szybciej, zdrowiej i bezpieczniej…

Wybrane realizacje projektowe z wykorzystaniem technologii GeoCrete

Realizacje wykorzystujące technologię GeoCrete

Ulica Jałowcowa, Puszczykowo k. Poznania
- dokumentacja wykonawcza

Droga osiedlowa

Ulica Jałowcowa, Puszczykowo k. Poznania – dokumentacja wykonawcza
Osiedle "Pogodny Skwer", Poznań
- dokumentacja, badania, nadzór

Parking osiedlowy

Osiedle “Pogodny Skwer”, Poznań – dokumentacja, badania, nadzór
Ulica Bagienna, Chyby, Gmina Tarnowo Podgórne
- dokumentacja wykonawcza

Ścieżka rowerowa

Ulica Bagienna, Chyby, Gmina Tarnowo Podgórne – dokumentacja wykonawcza
Ulica Nowaka, Komorniki k. Poznania 
- PFU, zgłoszenie robót budowlanych

Droga gminna

Ulica Nowaka, Komorniki k. Poznania – PFU, zgłoszenie robót budowlanych
Trzebnice, Gmina Chocianów
- zgłoszenie robót budowlanych, dokumentacja

Ulica asfaltowa

Trzebnice, Gmina Chocianów – zgłoszenie robót budowlanych, dokumentacja
Gmina Golczewo, Powiat Kamieński
- projektowanie, zgłoszenie, przetarg

Drogi i ulice gminne

Gmina Golczewo, Powiat Kamieński – projektowanie, zgłoszenie, przetarg
Chocianów, Powiat Polkowicki
- adaptacja projektu budowlanego

Parking

Chocianów, Powiat Polkowicki – adaptacja projektu budowlanego
Ulica Rivoliego, Swarzędz, Powiat Poznański
- projektowanie, zgłoszenie, przetarg

Drogi i ulice gminne

Ulica Rivoliego, Swarzędz, Powiat Poznański – projektowanie, zgłoszenie, przetarg

Oferta GeoKoncept

W budownictwie drogowym korzystamy z innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu projektujemy tak, by koszt realizacji inwestycji mógł być obniżony nawet o 50% w stosunku do kosztorysów opartych na metodach tradycyjnych. Oznacza to, że nasi inwestorzy moga w ramach swych budżetów wybudować o 100% więcej dróg, ścieżek rowerowych, placów lub parkingów.

Projekty drogowe
dokumentacja i procedura zgłoszenia inwestycji budowlanej 
Nadzory
dokumentacja  i procedura uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na uzytkowanie 
Analizy wykonalności inwestycji 
pozwolenia i uzgodnienia wodnoprawne
Programy funkcjonalno-użytkowe
analizy i rekomendacje technologiczne
opinie i analizy prawno – techniczne dla inwestora i wykonawcy
oceny techniczne

specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz dokumenty towarzyszące, w szczególności:

  • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  • kosztorysy inwestorskie i przedmiary
  • plany B.I.O.Z.
  • inne  

Korzyści

Kierując swą ofertę do inwestorów instytucjonalnych, mamy na celu maksymalne odciążenie ich pracowników w zakresie oszacowania rzeczywistych kosztów inwestycji, znalezienia oszczędności bez utraty jakości, odciążenie inwestora w zakresie przygotowania dokumentacji, procedur i czynności administracyjnych związanych z inwestycją.

W swych działaniach bierzemy pod uwagę ilość, rodzaj i przeznaczenie dróg publicznych będących przedmiotem planów inwestycyjnych, jak również dostępne możliwości
technologiczne, prawne, finansowe i organizacyjne.

W efekcie nasi klienci mają osiągnąć korzyści zarówno w postaci oszczędności czasu i środków na etapie przygotowania pozyskania wykonawcy i stosowych pozwoleń,
jak również rzetelnej wiedzy co do kosztów realizacyjnych i pozyskanie rzeczywiście najkorzystniejszej oferty wykonawczej.